Melek Yıldız Türk, Author at Ruh Bilimi

Duygularınızı Tanıyor Musunuz?

İnsanları duygularından ayrı düşünemeyiz. Duygular; insanı insan yapan en temel unsurlardan biridir ve merkezi bir öneme sahiptir. TDK Duygu’yu belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenimler diye […]