PSİKOLOJİ arşivleri | Ruh Bilimi

Duygularınızı Tanıyor Musunuz?

İnsanları duygularından ayrı düşünemeyiz. Duygular; insanı insan yapan en temel unsurlardan biridir ve merkezi bir öneme sahiptir. TDK Duygu’yu belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenimler diye […]

Karanlık Tarafımızı Anlamak

Sigmund Freud’un Psikolojide Kimlik Teorisi Kimlik , ihtiyacın anında karşılanması gerektiği düşüncesi olan zevk prensibine göre hareket eder . Acıktığınızda, zevk prensibi sizi yemeğe yönlendirir. Susadığınızda, içmen için seni motive eder. Ama elbette, dürtülerimizi her zaman tatmin […]

Psikologların Rolü ve Özellikleri

Psikolog, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) de dahil olmak üzere zihinsel, davranışsal ve duygusal hastalıkların tanısında ve psikolojik tedavisinde uzmanlık eğitimi almış akıl sağlığı uzmanıdır. Psikologlar akıl hastalığını tedavi etmek için ilaç reçete etmezler. Daha […]

aile

Ödül ve Ceza: Hangisi Daha Etkili?

İnsan psikolojisi belki de en ilginç çalışma konularından biridir. Hepimiz davranışlarımızı şekillendiren deneyimlere sahibizdir. Bu deneyimler, insan davranışlarını değiştirmek için kolayca manipüle edilebilir. En temel düzeyde, ödül ve ceza yoluyla davranış şekillendirilebilir. Ama […]

kişilik

Kişilik Tipleri: A, B, C ve D

İnsanları kişilik tiplerine göre ayırabilir miyiz? Bireyi sınıflandırmak için gerçek bir ölçüt olabilir mi? Bireylerin kişilikleri söz konusu olduğunda, her biri, her türün merkezinde bulunan ortak faktörlere dayanarak sınıflandırılabilir. Araştırmalara göre, herkes […]

Gestalt Psikolojisi

Gestalt Psikolojisi

Gestalt psikolojisi bir düşünce okulu olarak tanımlanabilir. Parça değilde bütün olarak insan zihni ve davranışlarını inceler. Çevremizdeki dünyayı anlamlandırmaya çalışırken, Gestalt psikolojisi sadece her küçük bileşene odaklanmadığımızı ileri sürüyor. Bunun yerine, zihinlerimiz nesneleri daha […]

Rorschach

Rorschach Testi

Rorschach Testi Çoğunuz, katılımcıların belirsiz mürekkep lekelerine bakıp gördüklerini tanımladıkları Rorschach mürekkep lekesi testini(Rorschach Testi) duymuşsunuzdur. Test genellikle popüler kültürde görülür. Bir kişinin bilinçsiz düşüncelerini, motiflerini veya arzularını ortaya çıkarmanın bir […]

Tutumların Değişimi Neden Çok Zordur?

Tutum değişimi on yıllardır süren araştırmaların konusu olmuştur. Önemli konulara ilişkin düşünceler, kapsamlı bir akıl yürütme ve değerlendirmeye tabi olacaktır. Bu, önemli konulardaki görüşlerin neden değiştirilmesinin zor olduğunu kısmen açıklar; […]

Plasebo Etkisi

Akıl, vücut üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir ve bazı durumlarda vücudun iyileşmesine yardımcı olabilir. Akıl, bazen sahte bir tedavinin, gerçek bir terapötik tedaviye dönüşmesine olanak sağlar. Hatta bazı durumlarda, […]

Ekoterapi nedir?

Beton yapılar ve şehir gürültüsü, kalabalık ortamlar, kirli hava arasında sıkışıp kalan, tabiatın yeşilliğine özlem duyan insanlara sık sık rastlamışızdır. Gerçekten de, bu özlem, insan ruhunun derinliklerine gömülmüş gibi görünmektedir. […]

Empati Nedir?

Empati Nedir? Hepimiz daha önce empati kelimesini duyduk ve bunun ne anlama geldiğine dair bir fikrimiz var. İyi bir arkadaşın zor bir gün geçirip bize mutsuz hissettiğini söylediğinde ya da […]