duygusal zeka

İşyerinde Duygusal Zekayı Kullanmak

Duygusal zeka, yani EQ, kişinin duyguları tanıması, anlaması, yönetmesi ve akıl yürütme yeteneğini ifade eder. Kişiler arası iletişim, sadece psikolojide değil, iş dünyasında da kritik bir beceridir. Terimin kendisi 1990’larda psikologlar tarafından ortaya atıldı, ancak kullanımı hızla iş, eğitim ve popüler kültür dahil olmak üzere diğer alanlara yayıldı.

Psikolog Peter Salovey ve konuyla ilgili önde gelen araştırmacılardan ikisi olan John D. Mayer, duygusal zekayı , kendisini ve başkalarını duyguları tanıması ve anlayabilmesi olarak tanımlamaktadır. Bu yetenek aynı zamanda karar vermek, sorunları çözmek ve başkalarıyla iletişim kurmak için bu duygusal anlayışın kullanılmasını içerir.

Geçmişte, duygular ve zeka genellikle birbirlerinin karşıtı olarak görülüyordu. Bununla birlikte, son yıllarda, duygu psikolojisini araştıran araştırmacılar, biliş ve duyuma daha fazla ilgi duymaya başladılar. Bu alan, bilişsel süreçlerin ve duyguların insanların nasıl düşündüklerini nasıl etkilediğini ve etkilediğini araştırır. Mutluluk, öfke, korku ve hüzün gibi duygu ve ruh hallerinin insanların nasıl davrandığını, nasıl karar verdiğini ve nasıl etkilediğini araştırıyor.

duygusal zeka

Duygusal Zeka: Başarı İçin Önemli

Araştırmacılar duygusal zekanın insanların meslektaşları ile ne kadar iyi etkileşim kurduğunu etkilediğini öne sürmüşlerdir. EQ’nun, çalışanların iş yerinde genel performansın yanı sıra stres ve çatışmaları nasıl yönettikleri konusunda da rol oynadığı düşünülmektedir.

Çalışmalar, EQ’nun ölçütlerine göre daha yüksek puan alan çalışanların, kişiler arası işlevsellik, liderlik yetenekleri ve stres yönetimi ölçümleri üzerinde daha yüksek puan aldıklarını göstermiştir. Ayrıca iş tatmini ve genel iş performansı ile yüksek duygusal zeka arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

İş Yerinde Neden Duygusal Zeka Önemlidir?

İnsan kaynakları uzmanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, ankete katılanların neredeyse yüzde 75’i bir çalışanın EQ’sunu, IQ’larından daha değerli bulduklarını belirtmiştir.

Duygusal zekanın işyeri başarısının anahtarı olmasının bazı nedenleri:

  • Duygusal zeka, daha iyi kararlar almamızı sağlayabilir.
  • Duygusal olarak zeki çalışanların soğuk kanlı olmaları daha olasıdır.
  • Yüksek EQ’su olanlar çatışmaların çözümünde daha iyidir
  • Duygusal olarak zeki liderler daha fazla empatiye sahip olma eğilimindedir.
  • Yüksek EQ’lu çalışanların, yapıcı eleştiriler dinleme, yansıtma ve tepki verme olasılıkları daha yüksektir.

Duygusal zeka sadece refah açısından değil, aynı zamanda iş yerindeki başarıda da önemli bir rol oynuyor. Neyse ki, EQ’nuzu geliştirmenize ve daha büyük duygusal yetkinlikler geliştirmenize olanak tanıyacak duygu psikolojisinden alacağınız bir dizi makalemiz var.

İş Performansınızı ve Kariyer Başarınızı Artırma Yolları

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir