Psikologların Rolü ve Özellikleri

Psikolog, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) de dahil olmak üzere zihinsel, davranışsal ve duygusal hastalıkların tanısında ve psikolojik tedavisinde uzmanlık eğitimi almış akıl sağlığı uzmanıdır.

Psikologlar akıl hastalığını tedavi etmek için ilaç reçete etmezler. Daha ziyade, bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve psikanalitik terapi gibi psikolojik teknikleri kullanırlar.

Psikoterapinin sağlanmasına ek olarak psikologlar, psikolojik test, araştırma ve öğretim gibi çeşitli aktiviteler üstlenebilir.

 

Psikoloğun Temel Yeterlilikleri

 • Klinik psikolog adil, saygılı, açık bir iletişimci olmalı ve zor durumlarla başa çıkabilmelidir.
 • Bireysel ve kültürel çeşitliliğe duyarlıdır. Bu faktörlerin kişiliğimizi ve düşüncelerimizi nasıl etkilediğini anlar.
 • Etik ve yasal ilkeler hakkında farkındalık yaratır ve bunları etkin bir şekilde kullanır.
 • Başkalarıyla etkileşimde görünür.
 • Sürekli kendini değerlendirir ve her zaman tedavi yöntemlerini geliştirmek için çabalar.
 • Psikolojiyle ilgili farklı bilimsel disiplinleri ve bunların tedaviyi nasıl etkileyebileceğini araştırır.
 • Başkalarıyla işbirliği yapar, saygı, takdir ve iletişim kurma becerisi gelişmiştir.
 • En yeni araştırmaları takip eder.

Psikoloğun Özel Becerileri

Klinik psikologlar, çalışmalarında kullandıkları özel becerilere sahiptir:

 • Şiddet, intihar ve şiddetli zihinsel sıkıntılar hakkında davranışsal ve sağlıksal açıdan danışmanlık eder.
 • Ruh sağlığı sorunlarının geniş kapsamını ve hangi yaşta nasıl oluşabileceklerini anlar.
 • Hastaları tedavi etmede daha etkili olabilmek için kişilik ve standart psikolojik test puanlarını değerlendirir.
 • Akıl hastalığına ilişkin kapsamlı bir bilgiye sahiptir ve bunu nasıl teşhis edip tedavi edeceğini bilir.
 • Klinik psikoloji anlayışını geliştirmek için araştırma yapar ve veri toplar.

Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Fark

Bir psikolog ve bir psikiyatrist arasındaki en büyük fark , bir psikiyatrın ilaç reçete edebilen bir tıp fakültesi mezunu, doktor olmasıdır. Bir psikolog ise ilaç reçete edemez. Psikologların da doktorası olmasına rağmen bu tıbbi bir doktora değildir. Psikiyatristler, bir yıllık tıbbi stajın ardından akıl hastalıklarını tedavi etmek ve teşhis etmek için üç yıllık eğitim alırlar. Psikologlar genellikle derecelerini tamamladıktan sonra bir iki yıl staj yaparlar.

Psikoloğa mı psikiyatriste mi gitmeliyim?

İki yaklaşım arasındaki önemli farklardan biri, bir psikologun davranışlarına bakarken, bir psikiyatrın akıl sağlığı sorunlarınızın ardındaki biyolojik etkenlere bakmasıdır.

Bir psikolog veya psikiyatrist seçseniz de şikayetiniz birkaç faktöre bağlı olabilir. Bazı psikiyatristler sadece ilaç reçete ederler ve psikoterapi yapmazlar, böylece hem ilaç tedavisi hem de terapi için hem bir psikiyatrist hem de bir psikoloğa gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ancak birçok psikiyatrist her ikisini de yapmaktadır.

Kaynak

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir