Çocuk arşivleri | Ruh Bilimi

aile

Ödül ve Ceza: Hangisi Daha Etkili?

İnsan psikolojisi belki de en ilginç çalışma konularından biridir. Hepimiz davranışlarımızı şekillendiren deneyimlere sahibizdir. Bu deneyimler, insan davranışlarını değiştirmek için kolayca manipüle edilebilir. En temel düzeyde, ödül ve ceza yoluyla davranış şekillendirilebilir. Ama […]

dil eğitimi

Çocuklar Yabancı Dilleri Neden Kolayca Öğreniyor?

Çocuklar Yabancı Dilleri Neden Kolayca Öğreniyor? Birçok çalışma, yabancı dilin öğrenmenin en iyi zamanının , on yaşından önce olduğunu göstermektedir. Yaşamın erken dönemlerinde, dil daha hızlı öğrenilir ve kazanılır, hafızada daha iyi korunur ve […]

otizm

Otizmin Belirtileri

Otizm olarakta bilinen otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bir kişiye sıklıkla eşlik eden bazı durumlar vardır. Otizmin belirtileri kısıtlı veya tekrarlayıcı tip davranışları ve  erken gelişim döneminde ortaya çıkan sosyal iletişimde bozukluklar olarak genelleyebiliriz. Duyusal Sorunlar Çocukların […]

otizm

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu, çocuklukta başlayıp, sosyal iletişim ve başkalarıyla etkileşimde bulunmadaki kalıcı bozulmalarla karakterize bir zihinsel bozukluktur. Otizm veya otizm spektrum bozukluğu, sosyal beceriler, tekrarlayıcı davranışlar, konuşma ve sözsüz iletişim zorlukları […]