Tam İşler Kişi Misiniz?

Carl Rogers’a göre, tam işler kişi en derin, en içten duyguları ve arzuları ile temas halinde olan kişidir. Bu bireyler kendi duygularını anlar bununla beraber kendi içgüdülerine ve dürtülerine derin bir güven duyarlar. Koşulsuz kabul faktörü tam olarak işler bir birey olmada önemli bir rol oynar.

Rogers, insanların kendini gerçekleştirme eğilimine ya da tam potansiyeline ulaşma ihtiyacına sahip olduklarını öne sürer.

Rogers, tam işler bir insanın sürekli olarak kendini gerçekleştirme yolunda çalışan bir birey olduğuna inanıyordu. Bu birey, başkalarından koşulsuz olarak olumlu kabul görmüş, kendi şartlarına koşul koymamış, duygularını ifade edebilen ve yaşamın birçok deneyimine tamamen açık olan bireydir.

Tam İşler Kişinin Tanımlanması

Peki, tam işler bir kişi tam olarak ne ifade ediyor? Bu kişilerin özellikleri nelerdir?

Rogers, tam işler kişinin “varoluşsal yaşamı” benimsemiş biri olduğunu öne sürer. Başka bir ifadeyle, tam olarak yaşayabiliyorlar ve bununla birlikte içsel bir özgürlük duygusu da yaşıyorlar. Yaratıcılıkları ön plandadır bunun yanında heyecan ve zorlukları kucaklarlar.

Kısacası böyle bir insan anı yaşar. O anın hislerine göre tepkide bulunurlar. Geçmiş öğrenmelerinin etkisinde kalmazlar fakat yaşananlar birbirleriyle ilişkili olduğu sürece geçmiş öğrenmeler o anın deneyimine mevcut bir kaynak oluşturabilirler.

Rogers 1962 tarihli bir makalesinde şöyle diyor: “Yaşanan anın varoluşsal bir yüzleşmesinde özgürce ve öznel olarak yaşarlar. ”

Aynı zamanda Rogers tam işler kişilerin esnek olduklarını ve sürekli geliştiklerini öne sürer. Onların benlik kavramı sabit değildir, sürekli yeni bilgiler ve deneyimler almaya devam eder.

Tam işler kişi sadece yeni deneyimlere açık olmakla kalmaz, aynı zamanda bu deneyimlerden öğrendikleriyle zamanla değişebilir. Bu bireyler aynı zamanda duyguları ile de temas halinde olup, bir insan olarak gelişmek ve tüm potansiyellerini elde etmek için bilinçli bir çaba harcarlar.

Tam İşler Kişinin Özellikleri

Tam işler kişiler kendi duyguları ile uyum içinde kalmalarına yardımcı olan ve bir birey olarak gelişmeye duydukları ihtiyacı çevreleyen belirli özelliklere sahip olma eğilimindedir. Tam işler bir kişinin temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • Deneyimlere açıklık
  • Yaşantıları doğru bir şekilde yorumlama becerisi
  • Esnek bir benlik kavramı ve deneyimle değişme yeteneği
  • Bireylerin deneyimlerine güvenme ve bu deneyimlere dayanarak değerler oluşturma yeteneği
  • Koşulsuz öz saygı
  • Yeniliklere ve yeni deneyimlere açık olma eğilimi
  • Tecrübeleri bozma veya reddetme ihtiyacı hissetmeme
  • Diğer insanlarla uyum içinde bir yaşam

Rogers ayrıca birey merkezli terapi olarak bilinen bir tedavi şekli geliştirmiştir. Bu yaklaşımda, terapistin amacı bireye koşulsuz kabul etmektir.

Amaç, bireyin duygusal ve psikolojik olarak gelişmesi ve nihayetinde tam işler bir kişi haline gelebilmesidir.

Tam İşler Bir Kişinin İşaretleri

Öyleyse tam olarak işler kişiler gerçekten neye benziyor? Bu bireyler hangi özellikleri ile ön plana çıkarlar?

Bu insanlar gerçekle uyumlu bir benliğe sahiplerdir. Güçlü olduklarını bilirler, ama aynı zamanda zayıflıklarının olduğunu kabul ederler. Kendilerince güçlü olan yönlerini geliştirmeye devam etseler bile, onların gelişmesine ve yeni anlayış kazanmalarına izin veren zorlukların üstesinden gelmeye ve farklı farklı deneyimler yaşamaya çalışırlar.

Bu bireyler mükemmel olmadıklarını bilirler, ancak yine de kendileriyle mutlulardır ve bu durum onları tatmin eder. Bazı olumsuzluklar yaşarlar ama bu olumsuzluklar onları boşluğu düşürmez ve bu bireyler her zaman mümkün olan en iyi benliklerini elde etmek için çabalarlar.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta

Tam işleyen kişi kavramının belli bir sınırı yoktur. Bahsedilen bu gelişimin sonunda kazanılan bir statüde yoktur. Tam işleyen kişi, insanların kendi kendini gerçekleştirmeye yönelik çabalarının sürekli sürmesini ifade etmekle birlikte bu kavram yaşam boyunca devam eden bir yolculuğu temsil etmektedir.

Kaynak

 

Tam İşler Kişi Misiniz?” için 3 yorum yazılmış

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir